Blog Details

Secret Gym Crush

Regulament Oficial Campanie „Secret Gym Crush”

Perioadă desfășurare: 14.02.2024-24.02.2024

Regulament Oficial Campanie „Secret Gym Crush”

I. Organizatorul și locul de desfășurare al campaniei „Secret Gym Crush”

 • 1.1. Organizatorul campaniei „Secret Gym Crush” (Denumită în continuare Campanie) este FIT4U FITNESS CENTER S.R.L., societate înfiinţată şi funcţionând în baza legii din România, cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 36 , judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor, cu numărul de ordine J05/1697/2012, atribut fiscal RO30731266, denumit in continuare „Organizatorul”.
 • 1.2. Campania „Secret Gym Crush” este organizată fizic, în cele 4 locații FIT4U din Oradea, fiind promovată pe rețelele de socializare: contul de Instagram fit4u.oradea (https://www.instagram.com/fit4u.oradea/), pagina de Facebook (https://www.facebook.com/Fit4u-Fitness-CenterOradea/). Campania nu presupune câștigarea unui premiu.
 • 1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”) este finală și obligatorie pentru toți participanții.

II. Durata campaniei

 • 2.1. Campania se desfășoară în perioada 14.02.2024 (ora 10:00) – 24.02.2024 (ora 23:59).

III. Drept de participare

 • 3.1. Au drept de participare la campanie persoanele fizice care au cetățenie română și locuiesc în Oradea sau județul Bihor și au calitatea de membru al unuia dintre cele patru cluburi FIT4U.
 • 3.2. Pentru a participa la campanie, participanții trebuie ca, în perioada 14.02.2024 (ora 10:00) – 24.02.2024 (ora 23:59) să lase un bilețel destinat persoanei pe care o plac în cutia special amenajată la recepțiile locațiilor FIT4U.

IV. Descrierea campaniei

 • 4.1 În perioada 14.02.2024 (ora 10:00) – 24.02.2024 (ora 23:59), cei care doresc să participe la campanie trebuie să îndeplinească condițiile de la punctul 3.2. Închiderea campaniei se va face în 24.02.2024, ora 23:59.
 • 4.2. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord ca Organizatorul să le utilizeze imaginea în scopuri promoționale pe canalele de promovare interne sau externe, presă, prin mijloace printate, video și audio legate de acest concurs.

VI . Dispoziţii finale

 • 6.1. În cazul în care organizarea campaniei este împiedicată de evenimente de forță majoră sau evenimente independente de Organizator (schimbări legislative sau modificări ale regulamentelor Facebook și Instagram), Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea campaniei.
 • 6.3. Regulamentul oficial al campaniei va fi publicat pe site-ul www.fit4u.ro
 • 6.4. Campania se va derula în condițiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.
 • 6.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required