POLITICA CONFIDENȚIALITATE

Politica de Confidențialitate și Termeni și Condiții

Fit 4U Fitness Center este cel mai mare centru de fitness și aerobic din Bihor, cu scopul de a promova o viață sănătoasă sub toate aspectele sale: exerciții fizice, nutriție, relaxare și stil de viață activ și sănătos.

Fit 4U Fitness Center colectează și procesează datele cu caracter personal ale clienților, potențialilor clienți, membrilor, vizitatorilor site-ului web și destinatarilor buletinelor informative și comunicărilor comerciale în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Atunci când Politica de Confidențialitate menționează Fit 4U Fitness Center SRL, ne referim la subscrisa, cu sediul în Oradea, str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 36, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1697/2012, având Cod Unic de Identificare 30731266, responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform acestei Politici de Confidențialitate.

Politica de Confidențialitate explică ce fel de informații colectăm, modul în care le colectăm, le folosim, le procesăm și le dezvăluim, și cum puteți gestiona și controla utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă solicităm să citiți cu atenție.

1. Introducere

Prin „Membru” definim orice persoană care accesează și utilizează serviciile noastre prin achiziționarea unui abonament la vreun punct de lucru deținut de Fit 4 U Fitness Center. Orice persoană care dorește să devină membru trebuie să fi împlinit vârsta de 14 ani sau mai mult.

Conform legislației în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect, aspecte detaliate în secțiunea dedicată GDPR.

Politica noastră de Confidențialitate privește datele cu caracter personal ale clienților, potențialilor clienți, membrilor, vizitatorilor site-ului web al Fit 4U Fitness Center SRL și ale destinatarilor buletinelor informative (email, SMS, rețele de socializare, etc.) și comunicărilor comerciale și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru web, cât și celor colectate prin intermediul adresei de e-mail contact@fit4u.ro.

Politica privind invitațiile

În cazul în care nu sunteți Membru și primiți un voucher cadou din partea unui Fit 4U Fitness Center, va trebui să vă exprimați acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal pentru a beneficia de serviciile noastre. Conștientizăm importanța confidențialității datelor și pentru a ne asigura că prelucrarea datelor se desfășoară în conformitate cu dispozițiile în vigoare.

Suntem dornici să vă informăm corect și complet cu privire la toate aspectele privind prelucrarea datelor, drepturile și opțiunile dvs. Am implementat un mecanism care vă permite să vă exprimați/acordați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. pentru a beneficia de serviciile noastre și să vă acordați consimțământul doar pentru comunicările de marketing cu care vă simțiți confortabil. În măsura în care va veți exprima acordurile în vederea validarii day-ticket-ului dvs, acesta va fi valabil.

Acordul Parental

Minorii și drepturile acestora sunt importante pentru Fit 4U Fitness Center SRL, sens în care luăm toate măsurile legale pentru protecția acestora.

Doar copiii minori cu vârsta peste 14 ani pot crea un cont pe site-ul Fit 4U Fitness Center SRL pentru achiziționarea unui abonament. Dacă, în funcție de vârsta potențialului membru, este necesar consimțământul părinților conform dispozițiilor legale aplicabile, contractul de membru care se va încheia de minor cu Fit 4U Fitness Center SRL va fi semnat atât de minor, cât și de părintele/reprezentantul legal al acestuia.

Copiii cu vârste sub 14 ani pot avea acces în incinta facilităților de antrenament de fitness, numai cu acordul scris și în prealabil al managementului Fit 4U Fitness Center SRL, cu aprobarea și acordul prealabil al părintelui/tutorelui legal al acestora și vor folosi serviciile numai în prezența antrenorului lor personal sau al părintelui și doar după plata abonamentului și a serviciilor suplimentare oferite de către antrenorul personal trainer.

Minorii cu vârste între 14 și 18 ani sunt obligați să aibă un abonament individual și pot încheia și pot cumpăra un abonament în numele lor, numai cu acordul prealabil în scris al părinților/tutorelui legal, și vor avea acces și vor putea folosi serviciile și facilitățile Fit 4U Fitness Center.

Informațiile pe care le colectăm, utilizăm și stocăm pe baza de acord:

 • numele și prenumele abonatilor
 • numele și prenumele părintelui/tutorelui legal al membrului (dacă membrul este minor), precum și semnătura acestuia (dacă membrul este minor);
 • Adresa domiciliului/reședinței;
 • Datele de contact, respectiv adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • Sexul;
 • Data și locul nașterii;
 • Imaginea membrilor colectată prin intermediul camerelor de supraveghere, precum și prin intermediul fotografiilor realizate la diferite evenimente organizate de către Fit 4U Fitness Center SRL;
 • Informații cu privire la angajatorul Membrului (în cazul în care angajatorul va acoperi costurile contractului de membru), precum și semnătura reprezentantului legal al angajatorului;
 • Semnătura Membrului;
 • Data și ora sosirii și părăsirii centrelor de sănătate;
 • Localizarea centrelor de sănătate în care membrii desfășoară activități sportive;
 • Date privind starea de sănătate (în cazul suspendării abonamentului pentru motive de sănătate), respectiv datele conținute în documentele medicale transmise Fit 4U Fitness Center SRL;
 • Datele bancare;

Datele cu caracter personal enumerate anterior sunt prelucrate în baza temeiului contractual, în conformitate cu prevederile art. 6 litera b) din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), detaliate în secțiunea dedicată.

Fit 4U Fitness Center va prelucra de asemenea datele cu caracter personal ale Membrilor săi pentru a-şi îndeplini obligaţiile legale, în conformitate cu prevederile.din.GDPR.

Informații colectate în mod automat pe baza de acord:

 • Informații privind utilizarea: colectăm informații despre acțiunile dumneavoastră pe site-ul web fit4U.ro sau aplicația mobila apartinand Fit 4U Fitness Center , cum ar fi tipul de conținut pe care îl vizualizați sau frecvența și durata vizitei;
 • Informații despre locație: colectăm diferite tipuri de informații despre locația dumneavoastră generală (de exemplu, adresa IP) sau informații mai specifice, dacă funcția de localizare din meniul de setări al dispozitivului dumneavoastră mobil este activată;
 • Informații despre Dispozitiv: computer, telefon sau orice alt dispozitiv utilizat.
 • Comportamentul Clickstream.

Dezactivarea contului Fit 4U Fitness Center

Ne rezervăm dreptul ca, la finalul perioadei contractuale, să dezactivăm în mod automat contul creat pe site-ul fit4U.ro, iar toate datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse în conformitate cu perioada de stocare a acestora.

Distribuirea și dezvăluirea

Prin accesarea site-ului nostru web, vă dați consimțământul în mod expres pentru utilizarea, stocarea datelor cu caracter personal. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea viitoare, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului dumneavoastră va produce efecte doar pentru procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu va afecta legalitatea procesării deja efectuate.

Pentru a respecta legile comunitare și românești, reglementările și solicitările legale, centrul de fitness își rezervă dreptul de a utiliza, stoca, distribui sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar. Aceasta include, dar nu se limitează la, abordarea problemelor de securitate, a problemelor tehnice, a fraudei, a protecției drepturilor Fit 4U Fitness Center SRL. În această privință, niciuna dintre prevederile Termenilor și Condițiilor și ale Politicii de Confidențialitate nu reprezintă o renunțare la drepturile Fit 4U Fitness Center SRL o limitare a apărării noastre juridice în vreun fel sau accesul la procedurile judiciare necesare.

Orice litigiu juridic eventual va fi transat de instanțele de la sediul Fit 4U Fitness Center SRL.

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Fit 4U Fitness Center SRL se angajează să respecte drepturile persoanei vizate. Aveți dreptul de a accesa, de a rectifica și de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul la portabilitatea datelor și de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

Totodată aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate și să formulați o plângere în fața autorității de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa contact@fit4U.ro

Securitate

Fit 4U Fitness Center SRL ia toate măsurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite. Parola dumneavoastră (codul pin) este menită să vă protejeze contul Fit 4U Fitness Center SRL, așa că vă recomandăm cu insistență să utilizați o parolă unică și puternică, să limitați accesul la computer și browser și să vă deconectați după ce ați utilizat contul.

Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate

Evolutia dispozitiilor legale pot impune modificarea în viitor a acestei Politici de Confidențialitate. În cazul în care modificăm Politica de Confidențialitate, vom publica Politica de Confidențialitate revizuită pe site-ul web și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Politicii de Confidențialitate. După data la care Politica de Confidențialitate actualizată intră în vigoare, accesarea site-ului nostru web va reprezenta acceptarea de către dumneavoastră a respectivei Politici de Confidențialitate actualizate.

Prezenta versiune a Politicii de Confidențialitate a fost redactată în limba romana.

Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de Confidențialitate, contact contact@fit4u.ro, www.fit4u.ro

Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.