Blog Details

FitLoving You!

Perioadă desfășurare: 14.02.2024

Regulament Oficial Concurs „FitLoving You!”

I. Organizatorul și locul de desfășurare al concursului „FitLoving You!”

 • 1.1. Organizatorul concursului „FitLoving You!” (Denumit în continuare Concurs) este FIT4U FITNESS CENTER S.R.L., societate înfiinţată şi funcţionând în baza legii din România, cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 36 , judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor, cu numărul de ordine J05/1697/2012, atribut fiscal RO30731266, denumit in continuare „Organizatorul”.
 • 1.2. Concursul „FitLoving You!” este organizat online, pe contul de Instagram fit4u.oradea (https://www.instagram.com/fit4u.oradea/) și în cadrul sălilor de sport FIT4U. Concursul va fi postat și pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/Fit4u-Fitness-CenterOradea/), cu mențiunea că participanții vor fi redirecționați către postarea de pe instagram, unde vor putea participa. Orice comentariu lăsat la postarea de pe Facebook nu va fi luat în considerare.
 • 1.3 Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”) este finală și obligatorie pentru toți participanții.

II. Durata concursului

 • 2.1. Concursul se desfășoară în data de 14.02.2024.
 • III. Drept de participare
 • 3.1. Au drept de participare la concurs numai persoanele fizice cu vârsta de cel puțin 16 ani la începerea concursului, au cetățenie română și locuiesc în Oradea sau județul Bihor. Concursul este destinat exclusiv persoanelor care au, la data desfășurării concursului un abonament activ la sala de sport FIT4U Oradea.
 • 3.2. Pentru a intra în concurs, participanții trebuie ca, în data de 14.02.2024 (00:00-23:59):
 • să dea follow paginii de instagram fit4u.oradea (https://www.instagram.com/fit4u.oradea/) și să țină pagina la follow pe toată durata concursului;
 • să dea like postării în care se anunță concursul (link postare);
 • să comenteze la postarea în care se anunță concursul (link postare) dând tag partenerului cu care va face antrenamentul;
 • în 14 februarie, să facă, într-una din locațiile noastre, împreună cu partenerul antrenamentul prezentat în reel, să se filmeze și să distribuie postarea la story pe instagram cu tag paginii @fit4u.oradea (story-ul trebuie să fie public, astfel încât Organizatorul să poată vedea eticheta și redistribui).
 • 3.3. Nu pot participa la acest concurs angajații/colaboratorii FIT4U FITNESS CENTER S.R.L., asociații/acționarii, precum și rudele până la gradul unu (1) inclusiv sau afinii (soț/soție, părinți/copii) celor menționați anterior.

IV. Descrierea concursului

 • 4.1 În în data de 14.02.2024 (00:00-23:59), cei care doresc să intre în concurs trebuie să îndeplinească condițiile enumerate la punctul 3.2. Va fi exitras un comentariu lăsat la postarea de pe instagram (link postare) prin intermediul platformei simpliers.com. Această persoană va primi următoarele premii:
 • 2 x Abonamente tip Transfer 4 valabile 30 de zile (unul pentru sine și unul pentru partener).
 • Închiderea concursului se va face în 14.02.2024, ora 23:59 iar desemnarea câștigătorului va avea loc în cursul zilei de 15.02.2024, acesta urmând a fi verificat din nou în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor participării prezentate anterior la subpunctul 3.2.
 • 4.2. Premiul va fi acordat câștigătorului din lista rezultată prin randomizarea participanților pe site-ul simpliers.com. În cazul în care câștigătorul extras prin randomizare pe site-ul simpliers.com nu îndeplinește toate condițiile prevăzute anterior, se va lua în considerare următoarea persoană de pe lista rezultată.

V. Acordarea premiului

 • 5.1. Premiul nu se poate acorda în bani, nu poate fi preschimbat în bani și nu este transmisibil.
 • 5.2. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/Fit4u-Fitness-CenterOradea/) și pe contul de Instagram (https://www.instagram.com/fit4u.oradea/) în data de 15 februarie 2024, acesta urmând să revendice premiul alături de partener pe baza actelor de identitate (CI) la recepțiile sălilor de fitness FIT4U, în termen de maxim 7 zile de la anunțare. În caz contrar, acesta va pierde dreptul de a intra în posesia premiului.
 • 5.3. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca Organizatorul să le utilizeze imaginea în scopuri promoționale pe canalele de promovare interne sau externe, presă, prin mijloace printate, video și audio legate de acest concurs.

VI . Dispoziţii finale

 • 6.1. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul.
 • 6.2. În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră sau evenimente independente de Organizator (schimbări legislative sau modificări ale regulamentelor Facebook și Instagram), Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea concursului, precum și dreptul de a nu mai acorda premiul.
 • 6.3. Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.fit4u.ro
 • 6.4. Concursul se va derula în condițiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.
 • 6.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required