Blog Details

𝐌𝐎𝐕𝐄 & 𝐖𝐈𝐍

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎̆ 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎̆𝑠̦𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒: 15.08.2023-30.09.2023

 • Regulament Oficial Concurs „𝐌𝐎𝐕𝐄 & 𝐖𝐈𝐍”
 • I. Organizatorul și locul de desfășurare al concursului „MOVE & WIN”
 • 1.1. Organizatorul concursului Back to Gym (Denumit în continuare Concurs) este FIT4U FITNESS CENTER S.R.L., societate înfiinţată şi funcţionând în baza legii din România, cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 36 , judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor, cu numărul de ordine J05/1697/2012, atribut fiscal RO30731266, denumit in continuare „Organizatorul”.
 • 1.2. Concursul „MOVE & WIN” este organizat online, pe contul de Instagram fit4u.oradea (https://www.instagram.com/fit4u.oradea/) și în cadrul sălilor de sport FIT4U. Concursul va fi postat și pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/Fit4u-Fitness-CenterOradea/), cu mențiunea că participanții vor fi redirecționați către postarea de pe instagram, unde vor putea participa. Orice comentariu lăsat la postarea de pe Facebook nu va fi luat în considerare.
 • 1.3 Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”) este finală și obligatorie pentru toți participanții.

II. Durata concursului

 • 2.1. Concursul se desfășoară în perioada 15.08.2023 (ora 00:01) – 30.09.2023 (ora 23:59).
 • III. Drept de participare
 • 3.1. Au drept de participare la concurs numai persoanele fizice cu vârsta de cel mult 19 ani (și care au împlinit vârsta de 14 ani la începerea concursului), au cetățenie română și locuiesc în Oradea sau județul Bihor. Concursul este destinat exclusiv persoanelor care sunt abonate la sala de sport FIT4U Oradea.
 • 3.2. Pentru a intra în concurs, participanții trebuie ca, în perioada 15.08.2023 (ora 00:01) – 30.09.2023 (ora 23:59):
 • să fie abonați activi ai FIT4U Oradea la momentul înscrierii în concurs: ori să aibă deja activ un abonament fitness cu valabilitate de cel puțin o lună de zile la oricare dintre cele 4 săli de sport FIT4U, ori să își facă în cazul în care nu au;
 • să spună că vor să participe la concurs la recepția sălii unde au abonamentul activ pentru a fi trecuți pe listă;
 • să dea follow paginii de instagram fit4u.oradea (https://www.instagram.com/fit4u.oradea/) și să țină pagina la follow pe toată durata concursului;
 • să dea like postării în care se anunță concursul (link postare);
 • să comenteze la postarea în care se anunță concursul (link postare) dând tag unui prieten cu care își doresc să se bucure de consolă (comentariile sunt nelimitate, aceeași persoană poate lăsa câte comentarii dorește atâta timp cât etichetează prieteni diferiți);
 • să posteze story în oricare din locațiile FIT4U cu tag paginii @fit4u.oradea (story-ul trebuie să fie public, astfel încât Organizatorul să poată vedea eticheta și redistribui).
 • 3.3. Nu pot participa la acest concurs angajații FIT4U FITNESS CENTER S.R.L., asociații/acționarii, precum și rudele până la gradul unu (1) inclusiv sau afinii (soț/soție, părinți/copii) celor menționați anterior.

IV. Descrierea concursului

 • 4.1 În perioada 15.08.2023 (ora 00:01) – 30.09.2023 (ora 23:59), cei care doresc să intre în concurs trebuie să îndeplinească condițiile enumerate la punctul 3.2. Vor fi extrase 6 comentarii lăsate la postarea de pe instagram (link postare) prin intermediul platformei simpliers.com. O singură persoană poate avea mai multe șanse de câștig prin intermediul mai multor comentarii, dar nu poate beneficia de premii multiple. Astfel, dacă aceeași persoană se regăsește de mai multe ori cu comentarii diferite în top 6 extras prin randomizare, se va păstra primul comentariu de la persoana în cauză și se va lua în considerare următorul comentariu de la o persoană diferită. Aceste persoane vor primi, după ordinea extragerii, următoarele premii:
 • 1 x PlayStation 5
 • 5 x Abonamente Transfer 4 valabile 30 de zile
 • Noile abonamente vor fi valabile din a doua zi după ce expiră cel actual.
 • Închiderea concursului se va face în 30.09.2023, ora 23:59 iar desemnarea câștigătorilor va avea loc în cursul zilei de 06.10.2023, aceștia urmând a fi verificați din nou în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor participării prezentate anterior la subpunctul 3.2.
 • 4.2. Premiile vor fi acordate primelor 6 persoane din lista rezultată prin randomizarea participanților pe site-ul random.org. În cazul în care unul dintre câștigătorii extrași prin randomizare pe site-ul simpliers.com nu îndeplinește toate condițiile prevăzute anterior, se va lua în considerare următoarea persoană de pe lista rezultată.

V. Acordarea premiului

 • 5.1. Premiul nu se poate acorda în bani, nu poate fi preschimbat în bani și nu este transmisibil.
 • 5.2. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/Fit4u-Fitness-CenterOradea/) și pe contul de Instagram (https://www.instagram.com/fit4u.oradea/) în data de 6 octombrie 2023, aceștia urmând să revendice premiile pe baza unui act de identitate (CI) la recepția oricăreia dintre sălile de sport FIT4U, în termen de maxim 7 zile de la anunțarea câștigătorilor. În caz contrar, aceștia vor pierde dreptul de a intra în posesia premiului.
 • 5.3. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca Organizatorul să le utilizeze imaginea în scopuri promoționale pe canalele de promovare interne sau externe, presă, prin mijloace printate, video și audio legate de acest concurs.

VI . Dispoziţii finale

 • 6.1. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul.
 • 6.2. În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră sau evenimente independente de Organizator (schimbări legislative sau modificări ale regulamentelor Facebook și Instagram), Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea concursului, precum și dreptul de a nu mai acorda premiul.
 • 6.3. Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.fit4u.ro
 • 6.4. Concursul se va derula în condițiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.
 • 6.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required