ProiecteFinalizarea proiectului: "Cresterea competitivitatii S.C. FIT 4U FITNESS CENTER S.R.L prin achizitia de echipamente performante"


S.C.FIT4U FITNESS CENTER S.R.L., CUI 30731266, nr. ORC:J5/1697/2012, a dreulat incepand cu 02.05.2017 proiectul cu titlul "Cresterea competitivitatii S.C FIT 4U FITNESS CENTER S.R.L prin achizitia de echipamente performante", cod SMIS 114203, co-finantat prin Fonduri Europene de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 2615/04.07.2018 incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional.

Valoarea totala a proiectului este de 4.259.322,64 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.543.745,90 lei reprezentand 2.162.184,02 lei FEDR si 381.561,88 lei din bugetul national

Proiectul s-a implemetat la punctele de lucru ale societății din Romania, regiunea Nord-Vest: Municipiul Oradea, Str. Aluminei nr.45, judetul Bihor si municipiul Oradea, strada Republicii nr.30, in cadrul Centrului Comercial CRISU, etaj III judet Bihor

Obiectivul general al proiectului propus spre realizare il constituie cresterea competitivitatii S.C. FIT 4U FITNESS CENTER S.R.L. in domeniul "Activitati ale centrelor de fitness" CAEN 9313, identificat in Strategia Nationala de Competitivitate (SNC) prin realizarea unei investitii initiale. Obiectivul va fi atins prin extinderea capacitatii existente de prestare a serviciilor de fitness ca urmare a realizarilor activitatilor propuse prin proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului solicitantului S.C. FIT 4U FITNESS CENTER S.R.L.

  1. Extinderea capacitatii de prestare a serviciilor de fitness prin achizitia a 129 active corporale performante si 1 activ necorporal care vor asigura inovare la nivel de proces si serviciu pana la finalizarea implementarii proiectului;
  2. Cresterea vizibilitatii societatii prin participarea la un targ international, certificarea sistemului de management si certificarea procesului/serviciilor de fitness;
  3. Cresterea numarului mediu de salariati cu 1 loc de munca nou creat din categoria persoane defavorizate, fata de exercitiul financiar anterior (2016) pana la finalizarea implementarii proiectului si mentinerea numarului mediu de 12 locuri de munca pe toata perioada de durabilitate a proiectului (3 ani)

Rezultatele asteptate ca urmare a realizarii investitiei sunt:

  1. 129 active corporale noi si 1 activ necorporal achizitionate;
  2. 1 participare la targ international, 1 sistem de management certificat ISO 9001 si 1 proces/serviciu certificat;
  3. 1 loc de munca nou creat din categoria persoane defavorizate; 12 numarul mediu de locuri de munca mentinute.

Impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii: Crearea unui nou loc de munca pentru persoane defavorizate

Data de inceput: 02.05.2017

Data de finalizare: 31.03.2020

Perioada de implementare: 35 luni.

Detalii suplimentare puteti obtine la punctul de lucru al societatii din Municipiul Oradea, str. Aluminei nr. 45, judetul Bihor, Persoana de contact BOLBA DANIEL-CONSTANTIN tel: 0744 532 723, email bolba.daniel@yahoo.com, proiectfit4u@gmail.com

imaginea nu se poate afisa

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.

Locatii

Aluminei nr. 45

Primariei nr. 29

Transilvaniei nr. 15-19

In incinta centrului comercial Crisul